Siirry sisältöön

TURVALLISUUSASIAKIRJA

Aittolahden Tila, Aittolahdentie 14, 17800 Kuhmoinen

1. Turvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen varahenkilönsä

Lea Aittolahti puh. 0503812281

Jari Aittolahti puh. 0400992584

* yleinen turvallisuuden valvonta, suunnittelu ja ohjeistus: Lea Aittolahti

* henkilökunnan koulutus ja harjoituttaminen: Lea Aittolahti

* alkusammutus- ja ensiapuvälineistä vastaaminen: Jari Aittolahti

* onnettomuuksien ja läheltä piti – tilanteiden raportointi ja seuranta: Lea Aittolahti

* pelastusteiden kulkukelpoisuuden valvonta: Jari Aittolahti

2. Työntekijöiden toimenkuvat

Lea Aittolahti: tallinhoito ja tallityöt, ratsastuksen opetus, asiakaspalvelu

Jari Aittolahti: tarhojen ja pihan kunnossapito

* Onnettomuustilanteessa paikalla oleva henkilökuntaan kuuluva henkilö on vastuussa pelastustoimista.

3. Asiakkaat ja asiakasryhmät

Toiminnanharjoittajan määrittelemä yhtäaikainen enimmäismäärä asiakkaita eri toiminnoissa.

– Ryhmäkoko max. 6 ratsukkoa.

– Ratsastusryhmät on jaettu ratsastustason mukaan.

– Alaikäisiltä vaaditaan huoltajan suullinen suostumus.

– Kaikkien ratsastajien yhteystiedot ovat tuntikirjanpidossa.

– Päihteiden alaisena ratsastus on kielletty.

Toiminta olosuhteiden muuttuessa

– Olosuhteiden muuttuessa yllättäen opettajalla on oikeus muuttaa ratsastuspaikka, keskeyttää tunti tai poistaa oppilas turvallisuusriskinä tunnilta. Asiakas, joka ei noudata tallin turvallisuusohjeita, ohjataan jonkun muun harrastuksen pariin.

Asiakkaiden varustautuminen esim. vaatetuksen suhteen

– Oman turvakypärän hankkimista suositellaan. Turvakypärän voi lainata tallilta, mutta oma kypärä sopii aina paremmin.

– Housujen on oltava joustavat, joissa ei ole saumoja reisien sisäpuolella.

– Kengissä on oltava kannat, jolloin jalka ei luiskahda jalustimen läpi.

– Vaatteissa ei saa olla mitään, mikä voisi tarttua, kiristyä tai jäädä kiinni esim. pudotessa.

– Kauluri sopii ratsastukseen, kaulahuivi ei.

– Ratsastushousuja ja –saappaita on myytävänä tarvikeliikkeissä.

– Turvaliivin hankintaa suositellaan.

Asiakkaiden opastaminen (tallisäännöt, hevosten käsittely ja hoito, turvallisuusvälineiden ja henkilönsuojainten käyttö, hätätilanteissa toimiminen, hevosen kanssa liikenteessä liikkuminen)

– Hevonen saattaa säikähtää mitättömältä tuntuvaa asiaa. Sateenvarjot, lastenrattaat, pulkat ja monet muut asiat näyttävät hevosen mielestä hyvin kammottavilta.

– Ratsastusalueen viereen ei saa tuoda ylimääräisiä esineitä tai koiria, joita hevonen voi säikähtää.

– Erilaiset äänet saattavat aiheuttaa hevosessa pakoreaktion, jolloin on vaarana ratsastajan putoaminen hevosen selästä. Alueilla, joissa autoilijat ja hevoset liikkuvat, on ajettava hitaasti. Myös kaasuttelua tai äänimerkin käyttöä tulee välttää. Auto ja etenkin autoperäkärry-yhdistelmä on varminta pysäyttää, jos kohtaa ratsastaja-hevosyhdistelmän.

– Hevosen lähellä ei juosta, riehuta eikä heitellä lumipalloja.

– Vanhempien sisarusten tuntia seuraamaan tulevat lapset on hyvä opettaa ”tallitavoille” oman ja muiden turvallisuuden vuoksi.

– Talli on hevosen koti.

– Hevosille ei saa antaa koskaan mitään syötävää ilman lupaa. Hevonen voi sairastua sopimattomasta ”herkuista” ja se oppii helposti kerjäämään lisää herkkuja.

– Karsinaan tai tarhaan saa mennä vain omistajan luvalla. Tämä koskee myös tuntihevosia.

– Tuntihevoset satuloi hoitaja tai ratsastaja. Jos hoitaja tai ratsastaja ei halua satuloida hevosta, sen tekee henkilökunta. Hevosten takaa ei kannata kulkea turhaan, sillä pelästyessään se voi potkaista.

4. Rakennukset ja rakenteet

Luettelo rakennuksista ja rakenteista

-erillinen varustehuone, minkä edessä hevosten hoitaminen ja varustaminen kytkettynä

-alatalli/karjakeittiö/autotallirakennus, 4 karsinaa, jossa hevosten varustaminen sadesäällä, karjakeittiöllä varusteiden huoltotila rehujen säilytys ja wc

–pihamökki

–pihatto

–tilan päärakennus, jossa omistajat asuvat alakerrassa ja osa yläkertaa on leirikäytössä.

–tarhat ja laitumet

 Rakennusten huollosta vastaa Jari Aittolahti.

 Rakennukset ja aputilat huolletaan tarvittaessa.

Pelastustehtävien järjestelyt

– Vahingon sattuessa hälytetään paikalle vastaava taho. Esim. palon sattuessa hälytetään paikalle palokunta. Varmistetaan, että kaikki ovat päässeet ulos rakennuksista. Ryhdytään alkusammutustöihin. Ehkäistään lisävahinkojen tapahtuminen esimerkiksi siirtämällä autot pois ja hevoset pelastetaan viemällä ne joko tarhoihin tai laitumille. Tarhojen portit suljetaan.

Paloturvallisuus.

– Ensisammutuskalusto, käsisammutin ja palopeite, sijaitsevat varustehuoneella ja karjakeittiöllä

– Majoitustiloissa on palohälyttimet

– Kesäkeittiöllä on sammutuspeitto

– Yläkerrassa, käytävällä, on käsisammutin.

– palokalustoa huolletaan säännöllisin väliajoin

– Pelastusreitit majoitustiloissa merkitty EXIT tai Varauloskäynti-kyltein

5. Ratsastusvälineet ja henkilönsuojaimet

– Turvakypärät säilytetään satulahuoneessa, josta niitä voi lainata.

Tarkastus ja huoltosuunnitelma.

– Kerran vuodessa. Tarvittaessa korvataan uusilla.

Hevoskohtaiset varusteet.

– Vastuuhenkilö Lea Aittolahti.

Tarkastus ja huoltosuunnitelma.

– Kaksi kertaa vuodessa. Tarvittaessa korvataan uusilla tai korjataan.

Ompeleet tarkistetaan ja jalustinhihnojen vetolujuus arvioidaan viikoittaisissa tarkastuksissa, korvataan kuluneet ja rikkoutuneet varusteet.

– Satulat säilytetään niille varatuissa hevoskohtaisesti nimetyissä telineissä satulahuoneissa.

Suitset niputetaan ja laitetaan niille kuuluviin telineisiin.

6. Muut välineet ja varusteet

– Tallinsiivouksessa käytettävät työvälineet (talikot, harjat, kottikärryt) säilytetään tallin sisällä niille varatussa paikassa.

– vastuuhenkilö: Lea Aittolahti puh. 0503812281

– työvälineitä huolletaan väliajoin ja tarvittaessa, huonot työvälineet poistetaan käytöstä.

7. Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu

Mitä vaaroja on (fyysiset ja psyykkiset)?

– Vaaratilanteita voi syntyä, kun hevosia kuljetetaan käytävällä ja talutetaan ulkona. Tulipalotilanteessa hevosten pelastamismahdollisuudet ovat hyvät.

– Ratsastukseen liittyy aina riski pudota hevosen selästä tai hevosta käsiteltäessä hevonen voi potkaista tai purra, jolloin on aina loukkaantumisriski asiakkailla, henkilökunnalla sekä hevosilla.

Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi tai tapaturmien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi

– Asiakkaat perehdytetään tallin toimintaan. Opettajat ja tallin henkilökunta auttavat ratsastajia hevosten käsittelyssä. Riskitekijöitä ennaltaehkäistään ohjeistamalla toiminnot ja valvomalla sääntöjen noudattamista.

– Henkilökunnalla on ensiapuvalmius.

– Hevoset valikoidaan tuntikäyttöön sopiviksi

– Riskien minimoimisessa otetaan huomioon esimerkiksi vallitsevat sääolosuhteet.

Talvella ratsastus tapahtuu erityistä varovaisuutta noudattaen.

– Tammojen kiimakierrot voivat aiheuttaa niille poikkeuksellisia käyttäytymismalleja. Tällöin tuntia pitävä opettaja ottaa asian huomioon ja esimerkiksi varoittaa muita ratsastamasta liian lähelle toisia hevosia. Oreja ei käytetä ratsastustunneilla.

Tapaturman tai onnettomuuden jälkeen tehtävät toimenpiteet

– Tapaturmat ja onnettomuudet kirjataan ylös ja niistä tehdään tarvittavat toimenpidemuutokset. Putoamisen jälkeen lapsen mielipide otetaan huomioon ja häntä ei pakoteta jatkamaan ratsastusta.

8. Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteita varten

Keinot ja ohjeet avun hälyttämisestä ja varajärjestelmästä.

– Puhelin, turvallisuusvastaavalla puhelinpäivystys 24 h/vrk.

– Hätänumero 112.

Työnjako ja johtamisvastuu.

– Paikalla olevalla opettajalla tai muulla henkilökuntaan kuuluvalla on aina johtamisvastuu.

Toimintajärjestys ja ensiavun antaminen.

– Opettaja antaa ensiavun ja päättää jatkotoimenpiteistä. Lasten tapauksissa pyritään saamaan vanhemmat paikalle mahdollisimman pian. Opettaja, muu tallinhenkilökuntaan kuuluva tai vanhempi tallityttö pyrkii lähtemään mukaan jos loukkaantunut toimitetaan sairaalahoitoon.

– Ensiapukaappi sijaitsee karjakeittöllä ja ensiapulaukku päärakennuksen kodinhoitohuoneessa.

Evakuointisuunnitelma.

– Suuronnettomuuden uhatessa asiakkaat poistetaan tallirakennuksesta. Sen jälkeen hevosia siirretään mahdollisuuksien mukaan turvaan, joko tarhoihin tai laitumiin. Tarhojen portit suljetaan. Autot siirretään pois lisävahinkojen estämiseksi.

 10. Onnettomuuskirjanpito ja onnettomuuden syyn tutkinta

Kuvaus onnettomuuskirjanpidon ja –tutkinnan järjestämisestä.

– Opettaja kirjaa onnettomuudet ja läheltä piti – tilanteet erilliselle lomakkeelle.

Tapausilmoituslomakkeen täyttäminen

– Opettaja täyttää.

Lomakkeen palauttaminen vastuuhenkilölle.

– Jokaisesta onnettomuudesta ja läheltä piti – tilanteesta ilmoitus turvallisuusvastaavalle (Lea Aittolahti) joko kirjallisesti tai suullisesti.

Vastaavien tapausten varalta ennalta ehkäisevien toimenpiteiden miettiminen ja toimeen paneminen sekä vastuuhenkilön nimeäminen ja aikataulun tekeminen toimenpiteiden toteuttamiseen.

– Tarvittavat toimenpiteet suoritetaan välittömästi.

Tapauksen tiedottaminen.

– Opettaja tai nimetty henkilö on yhteydessä asianosaisiin.

OHJEITA TALLILLA LIIKKUJILLE

1. Noudata tallin henkilökunnan antamia ohjeita. Tallin säännöt ovat tärkeitä turvallisuuden ja viihtyvyyden vuoksi.

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

2. Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain (75/2004) mukaan ratsastuspalvelun tarjoaja vastaa siitä, että palvelu on turvallinen.

3. Talli on hevosten koti, joten siellä tulee käyttäytyä asiallisesti ja rauhallisesti ja välttää esimerkiksi juoksemista ja huutamista.

4. Älä koske hevosiin ilman tallin henkilökunnan tai omistajan lupaa.

5. Älä mene karsinoihin ja tarhoihin ilman lupaa.

6. Hevosta ei saa ruokkia eikä niille saa antaa makupaloja ilman lupaa.

7. Omien lemmikkieläinten tuonti tallin alueelle on kielletty!

8. Hevoset saattavat pelästyä lepattavia kankaita ja sateenvarjoja, joten pidä niitä varoen.

9. Älä kulje liian läheltä hevosen takapuolta.

10. Älä työnnä lastenvaunuja hevosten lähelle, hevonen saattaa pelästyä niitä.

11. Tupakointi on kielletty tallialueella, paitsi tupakointiin osoitetulla paikalla.

12. Ratsastusta katsellessasi älä anna ohjeita ratsastajille. Se on ratsastuksenopettajan tehtävä.

13. Pidä huolta erityisesti lapsista. Opasta lapset toimimaan ohjeiden mukaan.

14. Varo sähköistettyjä tarha-aitoja.

15. Autot tulee pysäköidä huomioiden pelastusreitit.

16. Polkupyörät säilytetään rakennusten seinustoilla.

17. Jos huomaat, ettei jokin asia ole kunnossa, ilmoita siitä välittömästi tallin henkilökunnalle.

OHJEITA RATSASTAJILLE

1. Noudata opettajan antamia ohjeita. Tiedosta ratsastukseen ja hevosten käsittelyyn liittyvät riskit.

2. Ratsastuspalvelun tarjoaja on vastuussa siitä, että palvelu on turvallinen. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004).

3. Ilmoita etukäteen (lomakkeella tai suullisesti) järjestäjälle mahdollisista sairauksista ja

allergioista. Näin järjestäjä voi varautua asiaan ja tarvittaessa muokata ohjelmaa sopivaksi.

Ole rehellinen ratsastustaidoistasi.

4. Ennen hevosen selkään nousua, laita ratsastuskypärä päähän ja kiinnitä se kunnolla.

Huolehdi, että jalassasi on ratsastukseen soveltuvat jalkineet ja päälläsi on asianmukainen

vaatetus. Suosittelemme turvaliivin käyttöä.

5. Ratsaille noustessasi, hevosen on seistävä suorana paikallaan, paino kaikilla jaloilla, pää

ylhäällä, ohjat lyhyinä. Nouse satulaan aina hevosystävällisesti; älä töki hevosta jaloillasi kylkeen, äläkä rojahda satulaan raskaasti. Vietyäsi oikean jalan satulan yli, aseta jalkateräsi ensin jalustimeen ja laskeudu sen jälkeen pehmeästi satulaan.

6. Lähde liikkeelle vasta, kun opettaja antaa siihen luvan tai ryhmän kanssa on siitä erikseen sovittu.

7. Keskity ratsastukseen. Katso aina kulkusuuntaan niin, että pysyt ajan tasalla ja voit ennakoida tulevan tilanteen. Pidä ohjat pitkinäkin niin, että saat ne tarvittaessa helposti lyhyiksi.

8. Hevonen aistii helposti mielialasi, asenteesi ja tunteesi.

9. Säilytä aina riittävä etäisyys edelläsi kulkevaan ratsukkoon. Jos ratsastat liian lähellä edellä olevaa hevosta, se saattaa ärsyyntyä ja jopa potkaista. Älä myöskään ratsasta toisen ratsukon vierelle. Tämä voi laukaista hevosissa kilpailuvietin.

10. Pyri ratsastaessasi mahdollisimman kevyeen apujen käyttöön. Käytä kuitenkin apuja niin, että hevonen reagoi eikä kyseenalaista apujasi. Hevonen pitää selkeistä rajoista.

11. Jos putoat satulasta, irrota ohjista. Älä jää raahautumaan hevosen mukaan. Aidatulla alueella hevosen saadaan suhteellisen nopeasti kiinni. Jos joku muu putoaa hevosen selästä, pysy rauhallisena. Pysäytä hevosesi ja rauhoita sitä. Odota opettajan ohjeita. Älä huuda, jos

säikähdät, hevonen voi pillastua kovista äänistä.

12. Älä koskaan tupakoi hevosen selässä tai sen lähellä.

TURVALLISUUSOHJE TALLIN ASIAKKAILLE:

1. Päihteiden alaisena ratsastaminen on kielletty.

2. Alaikäisen tulee toimittaa kirjallinen tai suullinen lupa ratsastusharrastuksen sallimisesta.

Huoltajan yhteystiedot tulee toimittaa ratsastuskoululle.

3. Asiakkaan on ilmoitettava suullisesti tai kirjallisesti mahdollisista liikuntarajoitteista tai allergioista ratsastuskoululle.

4. Asiakkaiden lemmikkien tuonti tallille on kielletty. Jos kuitenkin asiakas tuo esimerkiksi koiran tallialueelle, on hän vastuussa sen aiheuttamista vahingoista tai onnettomuuksista.

5. Varustehuoneen seinällä koordinaattiohjeet ja osoitetiedot hätäkeskukselle

6. Tallilla on ehdottomasti noudatettava tallin sääntöjä ja opettajien ohjeita.

 

Tätä turvallisuusasiakirjaa tarkastellaan ja päivitetään säännöllisesti.

 

Viimeisin päivitys 20.12.2023